Adress Ateljén på hörnet! Rindögatan 34, 115 58 Stockholm
T-Bana Gärdet (Uppgång Brantingsgatan) :Karta

Tel 0708 - 40 88 24
E-post info@lailajulinsalster.seI ateljén: Skapande verksamhet och Bildterapi.
Kontakt: 0708-408824 eller mejl laila@lailajulinsalster.se. Välkommen!

En symbolpedagog använder symboliska uttryckssätt för att få människor att växa och utvecklas.
Drömmar, bilder och berättelser lyfter fram sidor av oss själva, som vi normalt inte har tillgång till.
Läs mer om Symbolpedagogik.

Levande Verkstad
Levande Verkstad bygger på en helhetssyn på människan. Pedagogiken utgår från att alla människor i grunden är skapande och har ett behov av att uttrycka sig. Läs mer om Levande Verkstad.

Bildterapi
Läs mer om bildterapi på Niarte.se där jag har utbildat mig eller på SRBT.

Medlemskap
Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, SRBT, symbolföreningen
 

 
© Laila Julins Alster 2022illustratörcentrum Svenska Tecknare LV