Adress Ateljén på hörnet! Rindögatan 34, 115 58 Stockholm
T-Bana Gärdet (Uppgång Brantingsgatan) :Karta

Tel 0708 - 40 88 24
E-post laila@lailajulinsalster.se

Bildterapeut, Levande Verkstadspedagog och konstmålare

I ateljén: Skapande verksamhet och Bildterapi.

Ateljébesök: 0708-408824 eller mejl laila@lailajulinsalster.se. Välkommen!

Ända sedan barnsben har jag fantiserat, målat och skapat mig egna världar. Mitt undermedvetna har alltid talat till mig genom fantasins symboler. Det har funnits stunder av tvivel kring skapandets värde. I dag vet jag att det är en viktig del av mitt välmående.
Jag är Levande Verkstadspedagog, bild och symbolpedagog och snart färdig Bildterapeut.

En symbolpedagog använder symboliska uttryckssätt för att få människor att växa och utvecklas.
Drömmar, bilder och berättelser lyfter fram sidor av oss själva, som vi normalt inte har tillgång till.
Läs mer om Symbolpedagogik.

Levande Verkstad
Levande Verkstad bygger på en helhetssyn på människan. Pedagogiken utgår från att alla människor i grunden är skapande och har ett behov av att uttrycka sig.
Läs mer om Levande Verkstad.

Bildterapi
Läs mer om bildterapi på Niarte.se.
 

 
© Laila Julins Alster 2021illustratörcentrum Svenska Tecknare LV